סמינר Fast - Forward הקלטות לייבים

המגרש החברתי - לייב עם ניצן דורי

המגרש הזוגי - לייב עם דלית רודנר שניידרמן

המגרש המקצועי - לייב עם לאה גלבנד